+420 737 828 104
info@terezacechova.com
Praha | spolupráce převážně ONLINE
Follow:

Při nakládání s osobními údaji postupuji v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

V následujících řádcích vám přiblížím, jakým způsobem a za jakým účelem zpracovávám vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich další zpracovatelé.

Správce vašich osobních údajů

Souhlas udělujete mně – provozovateli Tereza Čechová – IČ 02027658, se sídlem Koperníkova 2282/4, Praha 2, zapsané v Živnostenském rejstříku, abych v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Účel zpracování osobních údajů

Abych vám mohla poskytnout své služby nebo prodat své produkty, budu zpracovávat zejména vaše jméno, příjmení, e-mail, mob. číslo, adresu, ročník narození a informace o aktuálním zdravotním stavu a kontraindikacích. Bez zpracování těchto údajů vám nemohu mé produkty a služby řádně poskytnout.

Údaje o datu narození a zdravotním stavu spadají do kategorie „citlivých“ osobních údajů a já je mohu zpracovávat na základě vašeho výslovného souhlasu potvrzeného vlastnoručním podpisem před poskytováním služby (masáže).

Dalším důvodem je také plnění mých právních povinností (daňových a účetních) a oprávněný zájem na archivaci potřebné dokumentace ohledně našeho smluvního vztahu (pro případ budoucích sporů). Vaše data budu zpracovávat po dobu 10 let ode dne, kdy mezi námi zanikne náš smluvní vztah.

Z tohoto důvodu vás před odesláním objednávkového formuláře na koupi dárkového poukazu, při žádosti o zaslání newsletteru či před poskytnutím služby žádám o zaškrtnutí souhlasu se zpracováním těchto údajů.

Vaši e-mailovou adresu v případě objednání služby zařadím po Vašem souhlasu do databáze pro zasílání newsletterů ohledně tématiky, které se věnuji – tedy zdraví, osobní rozvoj, masáže, terapeutické a relaxační techniky. Umožňuje mi to zákon 480/2004 Sb..

Jaké údaje jsou zpracovávány

  1. V případě rezervace (v rezervačním systému, přes e-mail, mobil, osobně) uchováváme tyto údaje: jméno, příjmení, mob.číslo, e-mail, případně fakturační údaje.
  2. V případě poskytnutí služby uchováváme údaje ve vyplněné Kartě klienta, kterou společně vyplníme: jméno, příjmení, rok narození, případně povolání, aktuální zdravotní stav a kontraindikace, mob. číslo, e-mail. Souhlas s těmito údaji vlastnoručně podepisujete.
  3. V případě zájmu o zasílání newsletteru (potvrzeného na mých webových stránkách či osobně při poskytnutí služby) zpracovávám Váš e-mail.

Součástí vyplněné karty klienta při poskytnutí služby je i možnost souhlasit se zpracováním vaší e-mailové adresy k zasílání měsíčního newsletteru a slev. Tuto možnost můžete odmítnout a vaše e-mailová adresa zpracována nebude.

4. V případě koupě dárkového poukazu online zpracovávám Vaše jméno, příjmení, e-mail, mob. číslo, adresu (nepovinný údaj) a IČ (nepovinný údaj).

5. V případě zaslání dotazu skrze kontaktní formulář na mém webu terezacechova.com zpracovávám vaše jméno, příjmení, mob. číslo, e-mail. Bez těchto údajů vás nemohu kontaktovat nazpět.

Zrušení souhlasu se zasílání newsletteru

E-mail můžete kdykoliv z rozesílky newsletteru odhlásit – buď přímo proklikem v e-mailu nebo mne kontaktujte na e-mailové adrese info@terezacechova.com.

Souhlas s pořízením fotografií během kurzů, akcí a workshopů

Na workshopech nebo mnou pořádaných akcích může docházet k fotografování jejich průběhu, kdy se na fotografiích mohou objevit i samotní účastníci kurzu. V rámci kurzů budete vždy na fotografování předem upozorněni a pokaždé máte možnost oznámit fotografovi nebo pořadateli, že si nepřejete být fotografováni.

 

Fotografii využiji pouze v rámci prezentace mé činnosti. Může být tak zveřejněna třeba na mých webových stránkách, na mých sociálních sítích, případně v tištěných materiálech.

 

Vždy dbám na to, aby můj oprávněný zájem nepřevážil nad ochranou vašich osobních údajů – mým cílem není poskytnout detailní rozbor jednotlivých účastníků, ale zachytit atmosféru kurzu/akce.

 

Podobně může být toto uplatněno během online webinářů.

Využití dat dalšími stranami

Vaše data jsou využívána níže zmíněnými stranami za účelem zkvalitnění mých poskytovaných služeb a nabízených produktů:

  • online rezervační systém Reservio,
  • aplikace FluentCRM a MailJet – zasílání newsletteru,
  • Simpleshop a Vyfakturuj– prodejní formulář a fakturace při koupi dárkového poukazu,
  • ComGate – platební brána,
  • Google – emailová schránka.

Jaká máte práva podle nařízení GDPR

Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na mne a chtít informace o tom, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mne v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

 


Pokud máte jakoukoliv otázku ohledně těchto zásad, kontaktujte mě na e-mailu info@terezacechova.com nebo mob. č. 737 828 104.

Průběžně mohu tyto Zásady upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Zásady zpracování osobních údajů byly vypracovány a jsou účinné 15.12.2022.


.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-page-title .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(https://www.terezacechova.com/wp-content/uploads/2022/12/adresa.png); }.cata-page-title.cata-page-title-image.cata-use-overlay .page-header-wrap:before { background: rgba(0, 0, 0, 0.3); }