+420 737 828 104
info@terezacechova.com
Spolupráce ONLINE nebo osobně v Praze
Follow:

Co je to ten holistický přístup

V západní kultuře je nemoc chápána jako něco čistě fyzického, jako invaze mikrobů nebo jako dysfunkce určité části těla. Důraz se proto klade na potlačení symptomů, aby byl život člověka o trochu snesitelnější. Řešením je nasazení léků a/nebo odstranění chorobné části. Pro každou část těla jsou jiní specialisté – gastroenterologie, urologie, kardiologie a další.

🌟 Holistický přístup „ošetřuje“ celého člověka – tělo, mysl a duši. Je potřeba brát v potaz fyzický i emocionální stav, životní styl. Tělo je považováno za celek a rozumí se, že když jedna část nefunguje (tzn. je v nerovnováze), dochází k ovlivnění i dalších částí.
👉 V holistickém pohledu hledáme PŘÍČINY problémů, nesnažíme se jen „utišit“ projevy, které slouží jako varovný signál těla, že je něco v nepořádku. Neřešený problém se totiž může objevit po čase jinde (třeba i jiným projevem bolesti apod.).
❓ Zeptal se vás někdy lékař na vaši stravu a hydrataci, míru stresu, kolik vypijete kávy/alkoholu, kolik máte pohybu, jak držíte tělo, zda dýcháte správně, jak negativní jsou vaše myšlenky, jak relaxujete…?